Budućnost kreativne industrije u Srbiji

Kreativna industrija je relativno nova privredna grana koju čine arhitektura, dizajn, marketing, izdavaštvo, advertajzing, radio i televizija, štampani mediji, svet muzike, filma i video igara… Smatra se da će inovativne, originalne ideje i kreativnost biti glavni ekonomski pokretači u ovom veku.

 

Posao se može naći u medijima, marketinškim agencijama, kreativnim sektorima kompanija, a možete pokrenuti i sopstveni posao kao samostalni preduzetnik. A ukoliko ste energični, maštoviti i imate dobre ideje, onda je i dobra zarada zagarantovana.

 

Nedavno je u našoj zemlji formiran Savet za kreativne industrije, sa planom da se izvrše značajna ulaganja i reforme u kreativnu industriju, pod uticajem evropskih trendova. A sve u cilju da se otvore nova radna mesta, i da se pruži mogućnost mladima da pronađu sigurno zaposlenje, ostvare uspešnu karijeru, kao i da bi se zaustavi trend iseljavanja visoko obrazovanih ljudi. Ali i da svoje znanje ponude velikim svetskim firmama i da iste privuku. Smatra se da bi ova privredna grana, sa dodatnim ulaganjima, mogla značajno poboljšati ekonomsku sliku zemlje. Savet okuplja organizacije i pojedince sa iskustvom u ovoj grani industrije. Neki od članova su Exit fondacija, Srpska filmska asocijacija, Beogradska kulturna mreža, Start IT, Mokrin kuća i drugi.

Napomenimo i to da postoji i Udruženje kreativne industrije – Privredne komore Srbije, koje redovno održava skupove, sednice, konferencije, te prati razvoj, trendove i novine ove industrije.

 

Skorija istraživanja govore da je trenutno, u ovoj grani industrije, u Srbiji zaposleno više od sto hiljada ljudi starosti između 25 i 45 godina, a zarade su skoro duplo više od prosečne srpske plate. Godišnji rast iznosi čak 6,4 % na godišnjem nivou, sa prihodima od priblizno 4,5 milijardi evra. U brojim razvijenim zemljama ovo je industrija sa najvećim godišnjim rastom.

Traženje posla ne bi trebalo da bude problem, s obzirom da je potražnja za zaposlenima velika, i da se konstantno otvaraju nova radna mesta. A predviđanja su da će se ovaj trend nastaviti i rasti i u budućnosti. Pa shodno tome je i sve više mladih koji upisuju fakultete koji im mogu pružiti potrebno znanje za rad u ovim industrijskim vodama.

 

Osnovi za pristup kreativnoj industruji su slobodno razmišljanje, nove, originalne ideje i inovativni pristup. A kreativnost je veština koja se razvija i uči.

A da bi mladi stekli dodatna znanja i veštine to je moguće, između ostalog, i na Fakultetu savremenih umetnosti, na nekom od ponuđenih programa: likovne umetnosti, dramske umetnosti, menadžment umetničke produkcije i medija, grafički dizajn, dizajn enterijera i dizajn kostima. A pored teorijskog dela koji pruža znanje, studenti mogu steći i praktično znanje i veštine iz oblasti biznisa i menadžmenta, tako da se upoznaju sa celim procesom pretvaranja ideje u realni proizvod. Potom, studentima se pruža i praksa na pojedinim projektima, marketinškim zadacima, zatim rad na televiziji, u pozorištima i galerijama. A studentima drugih fakulteta pruža se prilika da upišu master i doktorske studije iz likovnih i vizuelnih umetnosti, dizajna ili drame.

 

Ostaje da se vidi koliko kreativna industrija može popraviti ekonomsko stanje u zemlji i pomoći rešavanju gorućih problema.